Centenari‎ > ‎

Proposta del Centenari

Proposta per a l’organització del Centenari de la Floresta


L’actual barri de la Floresta és en el seu origen un projecte de ciutat jardí dels que es proposen al vessant nord de Collserola arran de l’arribada del ferrocarril i del  progressiu abandó de l’activitat agrícola, una activitat que havia estat centrada al sector vitivinícola i que decau després de l’impacte de la fil·loxera.

L’any 1917 l’arribada del ferrocarril a Sant Cugat impulsa el sorgiment d’iniciatives urbanitzadores que es concreten en la fundació de l’Associació de Propietaris de la Floresta al gener de 1919 (veure Annex 1).

A partir d’aquesta plataforma veïnal s’endeguen les gestions per obtenir la construcció d’un baixador que faci atractiva la parcel·lació de l’indret, una iniciativa orientada a la construcció de residències d’estiueig.

El nom mateix de La Floresta-Pearson buscava guanyar-se la voluntat de la companyia “Ferrocarrils de Catalunya, S.A.”, relacionada amb la poderosa “Barcelona Traction, Light and Power”, popularment anomenada “La Canadenca”. Aquesta empresa havia estat establerta a Catalunya el 1911 per Frederick Stark Pearson mort quatre anys abans en l’enfonsament del transatlàntic RMS Lusitània, torpedinat per un submarí de la marina Alemanya.

De fet, després de diverses vicissituds, com ara l’obtenció d’un lloc adequat, la cessió de terrenys per part dels propietaris i la mobilització de diverses personalitats, van convèncer la direcció de la Companya de construir un baixador en el seu actual emplaçament, que es faria realitat a l’estiu de l’any 1925.

Cal dir que des de la constitució de l’Associació de Propietaris es consolida l’activitat social entre els veïns, molts d’ells de les masies preexistents i els nous propietaris estiuejants que hi van anar arribant. Així es veu en les festes majors, que se celebren a partir de 1920 (veure Annex 2).


OBJECTIUS

El Consell de Barri de La Floresta  creu  convenient endegar accions commemoratives que difonguin el coneixement del passat històric del barri amb diverses activitats de celebració del Centenari que es desenvoluparien al llarg de l’any 2019.

Es tractaria de fer activitats com ara exposicions del patrimoni històric, tant el material com l’immaterial, conferències, taules rodones, actes lúdics i festius. També, possibilitar la concreció d’iniciatives de conservació posterior de la documentació i el patrimoni material acumulat durant aquests 100 anys, en vistes a la seva posterior museïtzació. Igualment, l’enregistrament de les diferents manifestacions d’aquesta commemoració i el testimoni dels veïns que constitueixen la memòria immaterial del barri (fotografies, toponímia, antroponímia, masies, història oral, etc).

Per tot això, se sol·licita la participació i el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat  i de les institucions que en depenen (Arxiu Històric, Museu, etc.). També es proposa demanar el suport de les empreses i entitats privades que hi puguin estar interessades.

Per a fer possible tot això el Consell de Barri de la Floresta proposa que:

 1. Es creï i es reconegui formalment la Comissió Commemorativa del Centenari de la Floresta.

 2. D’aquest comissió en formaran part inicialment els membres de l’actual Comissió de Patrimoni i Memòria del Consell de Barri i n’assumirà la responsabilitat de Coordinador/a Óscar Costa.

 3. Aquest Comissió del Centenari, amb el seu/a coordinador/a al capdavant, rendirà comptes periòdicament al Consell de Barri.

 4. Les diferents iniciatives que aquesta comissió proposi de posar en marxa hauran de ser aprovades pel Consell de Barri en reunió ordinària o extraordinària.

 5. Si bé inicialment, formaran part d’aquesta Comissió del Centenari els membres de l’actual Comissió de Patrimoni i Memòria del Consell de Barri de la Floresta, es contempla que més endavant es pugui segregar per passar a ser una altra comissió apart si, per volum de feina, es veu necessari per a la seva millor operativitat.

 6. Es proposa a l’Ajuntament de Sant Cugat que nomeni una persona amb la que coordinar-se o que passi a formar part de la Comissió del Centenari.

 7. A mesura que la Comissió del Centenari vagi progressant en els seus objectius, es podrà demanar a altres persones que s’hi agreguin, ja sigui a títol individual, per alguna significació específica, o en representació d’alguna entitat. Es valora la possibilitat d’implicar en la Comisisó del Centenari a:

  1. Representant de l’Ajuntament de Sant Cugat

  2. Veïnes i veïns i representants de les entitats de la Floresta

  3. Representant del Grup d’Estudis Local (GEL) atenent la seva aportació científica sobre el tema

  4. Representant del Club Muntanyenc

  5. Representant de l’Arxiu Nacional de Catalunya

  6. Representant del Museu de Sant Cugat

  7. Representant de l’Escola de la Floresta

  8. Representant de l’Institut Arnau Cadell

Atenent que molta documentació pot ser en mans de tercers, també es contempla la possibilitat de comptar amb:

 • Representant de l’església de Nostra Senyora de Montserrat de la Floresta

 • Representants de l’empresa FGC atenent el seu paper en construcció de la línia fèrria i l’estació

 • Representants de l’empresa FECSA atenent que l’enginyer Pearson va treballar en l’electrificació d’algunes zones del Pirineu català


La Floresta, 7 de febrer de 2017