IMATGES


Important:   “En tot ús públic s’han de reconèixer els drets morals dels autors de les imatges d’aquesta web. No es permet la transformació de l’obra ni la reproducció quan comporti una utilització purament comercial, sí que està permesa la seva reproducció per a ús privat personal i per a usos de docència i investigació, citant la font. La utilització que es faci d’aquestes imatges haurà de respectar, finalment, els drets d’imatge que se’n derivin. Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització.” Gràcies